Drukuj

Dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja na temat systemu do zarządzania siecią wodociągową.
  3. Informacja na temat monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo w mieście.
  4. Wybór do realizacji zadań zgłoszonych przez radnych.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące m.in.: mural, witacze i inne sprawy.

Jordanów, 19.04.2021 r.