Urząd Miasta Jordanowa informuje, że: Od dnia 1 stycznia 2022 r opłatę za rezerwację w wysokości 37,00zł  x  ilość miejsc przypisanych handlującemu  należy wpłacać przelewem na konto nr 70 8799 0001 0000 0000 8859 0021 do dnia 20 każdego miesiąca

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Opłata za rezerwację miejsc nr …. Targowisko  Jordanów  Imię Nazwisko  Adres NIP

Brak powyższej wpłaty do dnia 20 każdego miesiąca skutkował będzie utratą rezerwacji