Spółka Wodociągi Jordanowskie niniejszym pismem informuje, iż w związku z zakończeniem części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej.
Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic:

 • ul. Banacha
 • ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Skotnica do nr 213)
 • ul. Dańkowskiego
 • ul. Kolejowa (do nr 59)
 • ul. Konopnickiej
 • ul. Kopernika
 • ul. Leśna
 • ul. Malejowska (do nr 17)
 • ul. Mickiewicza (do boiska sportowego)
 • ul. Piłsudskiego
 • ul. Skotnica
 • ul. Spytka Jordana

Przed wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego mieszkańcy muszą złożyć wniosek do Spółki Wodociągi Jordanowskie o wydanie warunków przyłączenia do sieci z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o warunki i oświadczenie można pobrać bezpośrednio w biurze spółki jak i również ze strony internetowej http://wodociagi-jordanow.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze spółki Rynek 19 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi i jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia wykonanego przyłącza do odbioru, którego dokonują pracownicy Wodociągów Jordanowskich.

Informujemy również, że Spółka Wodociągi Jordanowskie będzie świadczyć usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy chcący skorzystać z naszych usług proszeni są o wyrażenie swojej woli podczas składania wniosku o warunki przyłączenia do sieci.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Korzyści wynikające z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, eliminujemy problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, jak również przyczyniamy się   do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści są obustronne i wymierne, zarówno dla nas, jak i przyrody, która nas otacza.

Do najbardziej istotnych należą:

 • niższe koszty odprowadzania ścieków,
 • ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba,
 • likwidacja szamb, wpływa na podniesienie komfortu życia,
 • ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych,
 • ochrona gleby,
 • wzrost atrakcyjności terenu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Prezes Zarządu Tomasz Wilgierz
Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.