Dnia 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10

 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza działalności Placówki Wsparcia Dziennego (działającej na podstawie wytycznych zawartych w ogłoszonym konkursie ofert) - wizja lokalna w Placówce Wsparcia Dziennego.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.