Dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10
 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.04.2022 r.