Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały, który łagodzi zapisy antysmogowe. Te mają potrwać przez najbliższe trzy tygodnie.

Formularz składania uwag i opinii https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

Uwagi i opinie prosimy przesyłać poprzez powyższy formularz internetowy.

Istnieje również możliwość składania uwag w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Królewska 57, 33-332 Kraków z dopiskiem „Konsultacje projektowanych zmian uchwały antysmogowej dla Małopolski” oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu.

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się poniżej. Projekt jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21.

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html

Termin konsultacji

Konsultacje prowadzone są do 23 sierpnia 2022 roku.