Uprzejmie informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego można będzie złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (ul. 3 Maja 2) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. 

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku znajduje się w poniższym linku:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 18 267 55 73

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski