Drukuj

Dnia 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00
 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza kosztów ogrzewania w budynkach mienia komunalnego za okres grzewczy 2017/2018 i 2018/2019.
  3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  30.08.2019 r.