Inwentaryzacja szamb i zbiorników bezodpływowych harmonogram inwentaryzacji:

  • Rynek oraz ul. Mickiewicza 23.09.2019 r.
  • ul. Kolejowa, ul. Malejowska, ul. Przemysłowa i przyległe boczne - 24.09.2019 r., 25.09.2019 r.
  • ul. Gen. Maczka i przyległe boczne - 26.09.2019 r.
  • ul. 3 Maja, ul. Bat. Chłopskich i przyległe boczne - 27.09.2019 r. , 28.09.2019 r.

Od 16 września do 30 października 2019 roku na terenie Miasta Jordanów prowadzona będzie inwentaryzacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozyskane dane posłużą do stworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Miasta Jordanowa zgodnie z art. 3 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r, poz. 1454 z późn.zm.).

Jednocześnie informacje te pozwolą na ocenę zainteresowania mieszkańców programem dotacyjnym montażu poza aglomeracją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiany kotłów grzewczych.

Inwentaryzację prowadzić będą pracownicy firmy EKO-TEAM KONSULTING. Pracownicy EKO-TEAM będą mieli ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Burmistrza Miasta Jordanowa oraz imienny identyfikator. Każdy mieszkaniec w razie potrzeby może wylegitymować ankietera. Pracownicy EKO-TEAM będą pracować między godziną 10.00 a 18.00.

Zadaniem ankieterów będzie odwiedzenie wszystkich posesji na terenie miasta i przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat sposobu zagospodarowania ścieków oraz posiadanego źródła ciepła i wypełnienie krótkiej ankiety. Stąd prośba do mieszkańców o udzielenie stosowanych informacji i umożliwienie wykonania inwentaryzacji.

W razie zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych ankieterów proszę i pilny kontakt z właścicielem firmy EKO-TEAM KONSULTING (Agnieszka Chylak tel. 513-100-869) lub z Urzędem Miasta Jordanowa (Magdalena Łabędzka tel. 18 269-17-25).

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski