Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z Radnymi Miejskimi podjęli liczne działania skutkujące poprawie wydajności funkcjonowania studni głębinowych oraz jakości wody w mieście Jordanów. Po przeanalizowaniu tematu studni głębinowych na poszczególnych Komisjach Rady Miasta z inicjatywy Burmistrza Miasta, Wykonawca przedmiotowych studni dokonał na własny koszt wymiany pomp w studniach o symbolice S-3 i S-4 oraz wirnika w studni S-5.

 

Dodatkowo w ramach prac Wykonawca zmienił lokalizację i wymienił falowniki na takie, które posiadają większą tolerancje na negatywne zjawiska energetyczne i zbyt niskie napięcie (pierwotnie zamontowane falowniki nie pracowały poprawnie przy skokach napięcia). Wskazane falowniki zostały wymienione na studniach o symbolach S-3, S-4 i S-5.

Jednocześnie w ramach prac gwarancyjnych zoptymalizowano wydajność poszczególnych studni do poziomu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatacje przez najbliższe lata. Początkowo, za wysoko przyjęte wydajności powodowały ciągłe zamulenia filtrów i ich częstą kosztowną wymianę, a także niosły za sobą ryzyko zbyt szybkiego „wypompowania” studni. Poczynione działania doprowadziły do poprawy pracy studni S-3, S-4 i S-5 oraz zwiększenia ich efektywność, wszelkie koszty w powyższym zakresie poniósł wykonawca zadania.

Dodatkowo w ramach prac prowadzonych celem poprawienia wydajności studni S-2 zlokalizowanej na Hajdówce do końca września br. przeprowadzone ma zostać tzw. tłokowanie, którego celem ma być przywrócenie pierwotnych właściwości ujęcia.

Jednocześnie warto nadmienić, iż w ramach poprawy jakości wody na terenie miasta Jordanowa prowadzone są ciągłe prace związane z wyminą starych rurociągów wodociągowych na nowe, rozbudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody na rzece Skawa.