Drukuj

Dnia 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku/skargi mieszkańca na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.01.2020 r.