Dnia 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,

sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Kontrola w zakresie działalności stołówek w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu Miejskim.
  • Sprawy bieżące

Jordanów,  12.02.2020 r.