Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej prośby w sprawie dofinansowania zakupu radiowozów oznakowanych.
 • Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXXIV/264/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30.04.2014 r.:

- rozpatrzenie pisma właścicieli działek w sprawie usunięcia naziemnej obwodnicy.

 • Rozpatrzenie wniosku w sprawie darowizny nieruchomości działek położonych przy ul. Malejowskiej na rzecz Miasta Jordanowa, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej:

- informacja na temat realizacji wniosku NR XI.6.2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 6 listopada 2019 r.

 • Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży działki nr 2064/4 położonej w Jordanowie przy ul. Generała Maczka przez Miasto Jordanów.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na modernizację pomieszczeń w budynku „Szpitalika” Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Zespołu Ratownictwa Medycznego i Punktu Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie).
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”).
 • Informacja na temat aktualnego stanu technicznego studni głębinowych.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 18.02.2020 r.