Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie w trosce o bezpieczeństwo osób samotnych, osób starszych, samotnie zamieszkujących oraz zależnych i niepełnosprawnych   prosi mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie pod nr tel.   18 26 75 573 - tych osób wymagających wsparcia w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Uzyskane informacje pomogą w sprawnym dotarciu do ww. osób w sytuacji ewentualnego kryzysu.

Jednocześnie apelujemy !

Mieszkańcy jeśli macie w swoim otoczeniu, osoby samotne, bez rodziny lub nie w pełni samodzielne, niepełnosprawne - bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby. Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.

Osoby wymagające wsparcia w zawiązku z zaistniałą sytuacją prosimy zgłaszać telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 18 26 75 573 lub Urzędu Miasta Jordanowa 18 26 91 700.