Drukuj

W nawiązaniu do informacji przekazanych z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia w Jordanowie" dotyczących sposobu rejestracji pacjentów oraz udzielania teleporad przez lekarza uprzejmie informuję, że na elewacji budynku przychodni została zamontowana skrzynka z dopiskiem „zapotrzebowanie na leki”. Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jordanowie prosi o umieszczanie w niej informacji o zapotrzebowaniu na dany lek wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, której lek jest potrzebny i numeru kontaktowego. Skrzynka będzie na bieżąco sprawdzana celem wystawienia odpowiednich recept. Wskazane rozwiązanie pozwoli usprawnić pracę przychodni w okresie trwania stanu epidemicznego, który został ogłoszony przez rząd na terenie całego kraju. Prosimy o wyrozumiałość.

przychodnia skrzynka1przychodnia skrzynka2