Drukuj

W dniu 4 maja 2020 r. (poniedziałek ) otwarte zostanie targowisko przy ul. Rynek w Jordanowie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na targowisko zostaną wpuszczeni handlowcy którzy swój  przyjazd uzgodnili wcześniej telefonicznie i posiadają  rezerwację.

Dopuszczona będzie sprzedaż wyłącznie płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych oraz środków czystości.

Wprowadzenie wymaganych odstępów pomiędzy stoiskami i określonych zachowań spowoduje, że nie będzie możliwa sprzedaż towarów z wcześniej rezerwowanego miejsca.

Handel będzie się odbywał tylko na targowisku położonym naprzeciwko Galerii Jordanowskiej Wyznaczaniem miejsc  handlowych, nadzorowaniem i egzekwowaniem określonych zasad sprzedaży na placu targowym zajmuje się obsługa targowiska .

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

Wymogi organizacyjne:

Wytyczne  sanitarne:

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.