Zgodnie z informacją od Nadleśnictwa Myślenice przekazujemy, iż w okresie maj - grudzień nadleśnictwo planuje wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej związanych z wyrębem drzew w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zarządzanych przez Miasto Jordanów tj. ul. Borowikowa oraz ul. Dziechciarza. Prace związane ze ścinką drzew mogą stwarzać potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ww. odcinka drogi. W pobliżu granic powierzchni roboczej Nadleśnictwo ustawi znaki zakazujące wstępu do lasu, a drzewa obalone na drogę będą usuwane bezpośrednio po ścince.