Drukuj

Szanowni mieszkańcy!

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Jordanowa przez moją osobę. Był to również okres, w którym kontynuowane były zadania inwestycyjne z lat poprzednich jak i realizowane były całkiem nowe przedsięwzięcia. Ubiegły rok był również czasem, w którym przygotowano dokumentacje techniczne umożliwiające w przyszłości wykonanie inwestycji, które wpłyną na dalszy rozwój naszego Miasta.

Szanowni Państwo, realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) prezentuję Raport o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2019.

Raport jest zbiorem danych i informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Miasta Jordanowa, przetworzonych na potrzeby tego dokumentu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Jordanowa w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.

Opracowany Raport zawiera ważne dla Miasta Jordanowa obszary działalności, takie jak: finanse miasta, inwestycje w mieście i inne zadania remontowe, warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, transport, gospodarka niskoemisyjna), rewitalizację, zagospodarowanie przestrzenne, problemy społeczne, oświatę, kulturę.

Raport jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Miasta Jordanowa.

Jestem przekonany, iż przedstawiony dokument w formie Raportu o stanie Miasta Jordanowa za 2019 rok dostarczy wiele informacji o działaniach jakie miały miejsce na terenie miasteczka, jak i przedstawi wyzwanie jakie czekają Nas wszystkich w kolejnych latach.

Przekazuję Państwu niniejszy dokument zachęcając jednocześnie do wspólnej dyskusji nad reportem.

Raport do pobrania ico pdf.