Dzięki staraniom Urzędu Miasta o  uzyskanie zgody na roboty dodatkowe - powstanie nowy odcinek kanalizacji - w ramach projektu „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów - Część 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych”    w dniu 16 na ulicy Generała Maczka ( od strony Orlenu) rozpoczną się roboty budowlane pn.„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków i odcinków kwalifikowalnych przyłączy kanalizacyjnych - odcinek remontowanej drogi Jordanów- Łętownia w km 16+190-18+599” co wiąże się z utrudnieniami w ruchu- zalecamy objazd ul. Dańkowskiego , ul. Słowackiego lub Batalionów Chłopskich.

W trakcie wykonywania robót związanych z zadaniem „Roboty budowlane polegające na remoncie dróg powiatowych nr 1685 K w miejscowości Jordanów, 1701 K w miejscowościach Kuków i Targoszów oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1718 K w miejscowości Juszczyn - Część nr 1 tj. Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim -Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów, powiat suski” wykonywanym przez Eurovia Polska S.A podczas oględzin stanu technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w odcinku drogi powiatowej nr 1685 K Pcim – Łętownia – Jordanów, stwierdzono bardzo zły stan techniczny odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku w km ~0+115 do km ~0+400.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.