W dniu 22 czerwca  2020 r. (poniedziałek)  Targowisko Miejskie w Jordanowie będzie otwarte dla handlujących.

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację, wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00

  • Handel odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.(tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy kupującymi i handlującymi . Handlujący i kupujący mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. Handlowcy powinny posiadać płyn dezynfekcyjny do rąk, rękawiczki jednorazowe).
  • Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.