Podczas XVI sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jordanowa za 2019 rok. W debacie oprócz radnych Miasta Jordanowa będą mogli wziąć udział mieszkańcy Jordanowa, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miasta Jordanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z art. 28aa pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2020 r. (zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy) w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać z załączników.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i dostarczenie również "zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku" dostępnej w załącznikach.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jordanowa za rok 2019 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia.

Załączniki:
Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie: ico pdf ico word
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wizerunek: ico pdf ico word

 

Czytaj więcej o raporcie