Wodociągi Jordanowskie, informują odbiorców, że w dniu 02.07.2020, z powodu awarii na sieci wodociągowej, wystąpiła przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte budynki przy ulicy Generała Maczka (od szkoły Bł. Ks Dańkowskiego w kierunku Łętowni)  Za utrudnienia przepraszamy.