O G Ł O S Z E N I E

dnia 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

 

I SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

na  którą   z a p r a s z a m y  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
  • Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady.
  • Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wybór Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta