Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla właścicieli lasów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW na lata 2014 – 2020, który potrwa do 11 września 2020 r.

Wnioskodawcy mogą składać ww. wnioski do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. W obecnym naborze wniosków istnieje możliwość składania ich również elektronicznie przez platformę ePUAP.

Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji tj.:

  • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
  • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub
  • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub
  • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub
  • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub
  • czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub
  • zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
  • ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
  • zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
  • zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Pomoc jest przyznawana  do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las. Pomoc może być również przyznana do zalesień PROW, jeśli został zakończony okres wypłacania premii pielęgnacyjnej.