Drukuj

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla właścicieli lasów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW na lata 2014 – 2020, który potrwa do 11 września 2020 r.

Wnioskodawcy mogą składać ww. wnioski do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. W obecnym naborze wniosków istnieje możliwość składania ich również elektronicznie przez platformę ePUAP.

Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji tj.:

Pomoc jest przyznawana  do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las. Pomoc może być również przyznana do zalesień PROW, jeśli został zakończony okres wypłacania premii pielęgnacyjnej.