Dobiegła końca realizacja projektu ” Tu działamy- tu mieszkamy- tu o środowisko dbamy”.  Dzięki realizacji zadania uczestnicy  mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności ekologicznej   w  zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, klimatu i zachodzących zmian klimatycznych, kształtowanie nawyków zmierzających do poprawy jakości powietrza, analizy środowiska wodnego jego zagrożeń oraz  możliwości ochrony , korzyści wynikających z segregacji odpadów, proekologicznych nawyków i zachowań. Uczniowie realizując poszczególne zadania projektu, w których stosowano różnorodne formy edukacyjne, aktywowani byli  do konkretnych praktycznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, kształtowano w nich także umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych oraz do poznawania środowiska naturalnego własnego regionu.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu wynosiła 33 795,00 zł, przyznana dotacja w wysokości 27 036,00 zł.

wfos