Dnia 21 października 2020 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,

w sali obrad - pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Informacja na temat odbioru nieczystości stałych z gospodarstw domowych i od prowadzących działalność gospodarczą za okres I półrocza 2020 r.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
  • Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2020/2021.
  • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  12.10.2020 r.