Ogłoszenia i komunikaty

Uwaga! Ważne informacje w sprawie inwazyjnych gatunków obcych

W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze.

Dotychczasowe zezwolenia na przetrzymywanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii wydane na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody wygasną 19 grudnia 2022 r. Dlatego do tego dnia należy:

 • uzyskać zezwolenie na przetrzymywanie IGO i ewentualne inne czynności zakazane albo
 • przekazać IGO podmiotowi, który posiada stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo
 • unieszkodliwić roślinę lub oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii.

Unieszkodliwienie rośliny lub uśmiercenie zwierzęcia powinno się odbyć w taki sposób, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się IGO w środowisku (np. poprzez transport nasion roślin z wiatrem). Informację o uśmierceniu zwierzęcia domowego należy przekazać do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni.
W przypadku IGO stwarzających zagrożenie dla Polski dotychczasowe zezwolenia na ich przetrzymywanie zachowują ważność. 

Jeśli zwierzę domowe było przetrzymywane w celach niekomercyjnych jeszcze przed umieszczeniem tego gatunku na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na jego dalsze przetrzymywanie. Data, którą uznaje się za wpisanie danego gatunku na listę IGO. Możliwość uzyskania zezwolenia istnieje do 18 czerwca 2022 r. Dlatego do tego dnia należy:

 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie/transport zwierzęcia, albo
 • przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt, albo
 • oddać zwierzę do uśmiercenia przez lekarza weterynarii oraz poinformować o tym w terminie 7 dni regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Przepisy prawne dotyczące gatunków obcych Trzeba pamiętać o zalegalizowaniu przetrzymywanych IGO w przewidzianych prawem terminach!

DO POBRANIA Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

Figura Nepomucena

Informacja Andrzeja Malczewskiego -Burmistrza Miasta Jordanowa w sprawie odnowienia rozbitej figury św. Jana Nepomucena.

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 114Mb).

Informacja nt. czynności podjętych w związku ze zniszczeniem figury św. Jana Nepomucena

Informacja Pana Stanisława Bednarza - Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej w sprawie odnowienia rozbitej figury św. Jana Nepomucena.

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 232Mb).

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10
 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.04.2022 r.

SE.0050.20.2022

Zarządzenie Nr 20/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25.03.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia usługi „Mobilny urzędnik” w Urzędzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się testowo usługę pod nazwą „Mobilny urzędnik”, polegającą na obsłudze mieszkańców Gminy Miasto Jordanów poza siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa celem ułatwienia załatwienia spraw.
 2. Usługa skierowana jest do osób, które:
  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,
  3. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim stopniu,
  4. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy,
  5. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  6. są w wieku 65+,
  7. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
  8. są osobami zależnymi 15+,
  9. są opiekunami faktycznych osób zależnych,
  10. są opiekunami z pieczy zastępczej.
 3. Zakres świadczonej usługi obejmuje:
  1. ewidencja gruntów i budynków:
   • złożenie wniosku o zmiany w ewidencji gruntów i budynków
   • złożenie wniosku o wydanie wypisu/wypisu oraz wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
   • złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu
   • złożenie wniosku do opracowywanych planów
   • składanie uwag do projektów
 4. Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z usługi można dokonać:
  1. telefonicznie – w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa pod numerem telefonu: 18 26 91 700 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00;
  2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W przypadku panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 lub innych nieprzewidzianych sytuacji usługa, „Mobilny Urzędnik” może zostać zawieszona lub zamknięta.
 6. Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkategorie