Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie  Komisji Rozwoju

Dnia 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00  w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze)  odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

III Sesja

dnia 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców Rynek 2

odbędzie się III Sesja II kadencji Miejskiej Rady  Seniorów Miasta  Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  5. Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

Komisja prawa

Dnia 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
w Biurze Rady – pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Próba chóru

Chór Bel Canto zaprasza wszystkich chętnych  dorosłych  na otwartą próbę chóru, na którym omówione zostaną sprawy organizacyjne prób.

Spotkanie odbędzie się z dniu 6 września (poniedziałek) o godzinie 19.30 w Sali widowiskowej Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców (Rynek 2 – nad pocztą).

Serdecznie zapraszamy!

Rozśpiewajmy Nasze Miasto

Ankieta

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem  Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących tej problematyki w Naszym Mieście.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku. Bardzo prosimy osoby pełnoletnie o wypełnienie ankiety z linku poniżej.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
Diagnoza przemoc - mieszkańcy -portal będzie aktywny do 10 września 2021r
Diagnoza przemoc - mieszkańcy : https://jordanowprzemoc.webankieta.pl/