Ogłoszenia i komunikaty

Nieczynny urząd

Urząd Miasta Jordanowa, informuje, iż w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3.Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i Gospodarki Przestrzennej.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Awaria wodociagu

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 27.05.2021 roku od godziny 12:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączenie obejmie ulice Św. Anny i Przemysłową.

Za utrudnienia przepraszamy

Raport o stanie mienia

Zarządzenie nr 24/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.05.2021 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020 Radzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2020.

§ 2.

Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Raport do pobrania (PDF, 2.1MB)

Loteria szczepieniowa

Milion złotych i samochody hybrydowe do wygrania w finale loterii Narodowego Programu Szczepień, ale będą także „nagrody natychmiastowe”.

Minister Michał Dworczyk poinformował we wtorek, że 1 lipca ruszy loteria, zachęcająca Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. Ma być realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek Skarbu Państwa.

W ramach loterii przewidziane są tzw. nagrody natychmiastowe - to znaczy, że co 2000. jej uczestnik otrzyma 500 zł. Co tydzień będą z kolei losowane dwie nagrody wysokości 50 tys. zł, a także hulajnogi elektryczne i vouchery.

Co miesiąc wylosowani zostaną dwaj uczestnicy, którzy otrzymają 100 tys. zł. W wielkim finale możliwe będzie wygranie dwóch nagród po milion złotych każda i samochodów hybrydowych.

"Ci, którzy już się zaszczepili, też będą mogli brać udział w tej loterii, więc nikt nie zostanie wykluczony" - zapewnił minister Dworczyk.

Więcej szczegółów w sprawie loterii ma być znanych w połowie czerwca. "Za dwa tygodnie wspólnie z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładne założenia programu" - poinformował szef KPRM. Jak dodał, formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządów.

Wyłączenia wody ul. Mickiewicza

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców:

w dniu 25 i 26.05.2021  w godzinach do 9:00 do 17:00, z powodu prowadzonych prac na sieci  wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta ulica Mickiewicza od nr 106

Za utrudnienia przepraszamy