Rozeznanie rynku - rozstrzygnięcie

1. Pracownik zamawiający: Halina Mikołajczyk

2. Przedmiot zamówienia: Dowóz dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie.

3. Rejestr wydatków bieżących: dział 801 rozdział: 80113 paragraf: 4300

4. Wykaz potencjalnych wykonawców/dostawców/usługodawców otrzymany w wyniku analizy rynku:

  • Nazwa Wykonawcy: MART-BUS” MAREK PAŚ Gen. Maczka 5, 34-240 Jordanów
  • Oferowana cena /lub inne kryteria/: Koszt miesięczny przejazdu netto 1300zł, brutto 1404zł (8% vat)
  • Uwagi: Koszt netto przewozu za 1 dzień wynosi 61,90zł, brutto 66,85zł. Do wyliczenia kosztu miesięcznego zostały przyjęte 21 dni (uzgodniono telefonicznie z przewoźnikiem)

Uzasadnienie wyboru:

Na zapytanie telefoniczne i przesłane emaile w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem   z miejsca zamieszkania do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie w okresie od 22.11.2021r. do 15.07.2022r. odpowiedziała z  trzech firm jedna firma:

  • MART-BUS Marek Paś, ul. Maczka 5, 34-240 Jordanów, email z dnia 21.10.2021r.

W związku z brakiem innych ofert na realizację ww. zadania wybrano firmę  MART-BUS” MAREK PAŚ, ul. Gen. Maczka 5,  34-240 Jordanów.

Jordanów, 02.11.2021r