Jordanów, dnia 12 marzec 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert zapytanie ofertowe - nr IRG.271.2.3.2020 na zadanie: Prace remontowe/naprawcze dla zadania: „Świetlica Dla Naszych Dzieci” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

Termin składania ofert: 12.03.2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2020 r. o godz. 12.30

 1. INGBERG Sp. z o.o. 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 23/3
  1. Cena oferty brutto 43 322,56
  2. Termin wykonania do 17 sierpnia 2020 r.
  3. Termin płatności 30 dni
  4. Termin złożenia oferty 10-03-2020
 2. MODERN SOLUTIONS Sp. z o.o. 30-376 Kraków, ul. Tyniecka 188
  1. Cena oferty brutto 48 318,09
  2. Termin wykonania do 17 sierpnia 2020 r.
  3. Termin płatności 30 dni
  4. Termin złożenia oferty 11-03-2020
 3. USŁUGI REMONTOWE Paweł Daleki 34-240 Jordanów, ul. Mickiewicza 106
  1. a. Cena oferty brutto 42 170,00
  2. b. Termin wykonania do 17 sierpnia 2020 r.
  3. c. Termin płatności 30 dni
  4. d. Termin złożenia oferty 12-03-2020