Jordanów, dnia 15.04.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.1.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest : Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie: Część 1- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie Część 2 -  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów, złożone zostały następujące oferty:

 1. Nazwa wykonawcy:
  Firma Handlowo Usługowa „HYDROBUD” Janusz Kołton
  Siedziba: Wysoka 181, 34 240 Jordanów
  Oferta dotyczy części 1 i 2
  Cena oferty 2 477 797,14 zł (zł brutto)
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 miesięcy
 2.  Nazwa wykonawcy:
  Ekoinstal Sp zo.o.
  Siedziba: ul. Przemysłowa 8 34-200 Sucha Beskidzka
  Oferta dotyczy części 1 i 2
  Cena oferty  2 945 836,92 (zł brutto)
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 72 miesięcy

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Pt. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie:

 • Część 1- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie - 2 100 000,00 zł brutto
 • Część 2 -  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów - 600 000,00 zł brutto

(informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa