Jordanów, dnia 04.07.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                   Wykonawcy w postępowaniu

                                                                                  Nr IRG.271.1.8.2022

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                      dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.8.2022 Nazwa zadania:

dotyczy postepowania :  Remont toalet w budynku Miejskiego Przedszkola w Jordanowie

miniPortal Identyfikator postępowania: 64edcf80-16f5-4c19-be64-b42101ed72a9

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Usługi Remontowo-Instalacyjno-Budowlane Jan Banaś

Siedziba: Lachowice 68a

Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

  • W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Usługi Remontowo-Instalacyjno-Budowlane Jan Banaś

Siedziba: Lachowice 68a

 

  • Cena oferty:

netto: 29 900 PLN (słownie:  dwadzieścia dziewięć tysiecy00/100  złotych)

VAT: 0 PLN

brutto: 29 900PLN (słownie:  dwadzieścia dziewięć tysiecy00/100  złotych)

  • Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

- Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

 

Łączna ilość punktów : 100,00 

  • Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  • Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp
  • Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.