Uwaga:  Zmiana terminu składania ofert:
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Rynek 1
1.4.2.) Miejscowość: Jordanów
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-240
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 182691700

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00330290/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  2022-09-19 09:00

Po zmianie: 2022-09-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2022-09-19 10:00

Po zmianie: 2022-09-23 10:00


Do pobrania: SWZ_271_1_13_2022- zmiana terminu (docx, 74KB)