Jordanów, dnia 27.05.2019 r.

                                                                                                    

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

 Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2019

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie” odbyło się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 252 000,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

(zł brutto)

Termin realizacji

 

Gwarancja

Warunki

Płatności

1.

P.P.U.H. „DEJW” DAWID BIERNAT

ŁOSOSINA GÓRNA 91

34-600 Limanowa

210 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni