Jordanów, dnia 19 września 2019 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IRG.271.1.7.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) - zawiadamia, że  unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 864 000,00 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery 00/100 zł), 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została oferta przez wykonawcę:

Firma Usługowo  - Handlowa KOMBUD

Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

Cena

Cena netto:  1 392 340,00 zł

Cena brutto: 1 503 727,20 zł

Uzasadnienie faktyczne:

Cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków dla zabezpieczenie oferty z najniższą ceną (najkorzystniejszej oferty).

Stan prawny:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.