Jordanów, dnia 6 marca 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znak postępowania IRG.271.1.2.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) - zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ środki, o których mowa w pkt 1.3. SIWZ nie zostały mu przyznane.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 a pkt 1) ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający nie uzyskał dofinasowania w kwocie umożliwiającej realizacje przedmiotu zamówienia.

Stan prawny:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.