Miasto Jordanów prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie

Informacje na temat programu można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta Jordanów, ul. Rynek 1, pok. 4A w godzinach pracy urzędu.

W ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy mogą uzyskać informacje m.in. o modernizacji c.o., dofinansowaniu do wymiany kotła, termomodernizacji budynku.
Szczegółowe informacje o programie (m.in. zasady programu, wymagane dokumenty, druk wniosku wraz z instrukcją) dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do dnia 31.12.2023r.:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 227

  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 233

  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 134

  • Kwota wypłaconych dotacji - 3 341 025,29 zł