Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa,

Dnia 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Komisji Oświaty, Kultury

Dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.30

w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Parkowanie plac busów

Informujemy, że parkowanie na placu busów jest zabronione. Bardzo prosimy o stosowanie się do znaków pionowych, które nadal obowiązują. Urząd Miasta będzie informował o wejściu w życie zmian.

Dodatkowa dawka

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz
pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.

Cały komunikat do pobrania (PDF, 147KB)