Ogłoszenia i komunikaty

Nieczynny PSZOK

Urząd Miasta informuje, że w dniu 15 kwietnia (t.j piątek) 2022 r nie będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych ze względu na okres świąteczny. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w dniu 22 kwietnia 2022r.

Nieczynny Urząd Miasta

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek), Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny. W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2021.
 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2021.
 4. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10

 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza działalności Placówki Wsparcia Dziennego (działającej na podstawie wytycznych zawartych w ogłoszonym konkursie ofert) - wizja lokalna w Placówce Wsparcia Dziennego.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

posiedzenie Komisji Oświaty,

Dnia 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za 2021 r.
 3. Prezentacja działalności ZHP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2021 r.
 4. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2021 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 7. Propozycje związane z obchodami Dni Ziemi Jordanowskiej.
 8. Wizja lokalna nowych łazienek w Szkole Podstawowej i Miejskim Przedszkolu.
 9. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

Podkategorie