gazPolska Spółka Gazownictwa w Krakowie prowadzi intensywne prace zmierzające do gazyfikacji Miasta Jordanowa. Obecny etap to wyłonienie w drodze przetargu projektanta sieci. Osiedle Wrzosy oraz część mieszkańców miasta ma już zawarte umowy na przyłącz sieci gazowej. Zachęcamy kolejnych mieszkańców do składania wniosków o wydanie warunków na przyłącz gazu.

Miasto Jordanów aktywnie współpracuje w zakresie opracowania list odbiorców gazu oraz wskazania większych odbiorców (firmy, przedsiębiorstwa, szkoły, budynki gminne, etc.).

W związku z zaawansowaniem prac osoby i przedsiębiorstwa, zwłaszcza z ulic Rynek, Piłsudskiego i Malejowska, zainteresowane podłączeniem do sieci gazowej mogą jeszcze składać wnioski o określenie warunków przyłączenia.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta (pok. nr 7) oraz poniżej:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla przedsiębiorców.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla Mieszkańców do 10m3/h

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla Mieszkańców powyżej 10m3/h