Urząd Miasta Jordanowa

Uchwała Nr XX/162/2016
Rady Miasta Jordanowa

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jordanowa

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25 maja 2018 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Jordanowa oraz obszarze miejscowości Jordanów