dnia 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w sali Jordanowskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców Rynek 2

odbędzie się III Sesja II kadencji Miejskiej Rady  Seniorów Miasta  Jordanowa

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  5. Informacja na temat udziału w warsztatach w projekcie pod nazwą „Rady seniorów – dialog, partycypacja, samoorganizacja” w ramach działania Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wypożyczalni pulsoksymetrów”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie „Wniosku o zabezpieczenie w budżecie Miasta Jordanowa na rok 2022 środków na inicjatywy aktywizujące jordanowskich seniorów”.
  8. Wolne wnioski, dyskusja.

Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca   Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech