W piątek 10.07.2020r. odbędzie się odbiór śmieci wielkogabarytowych tylko od mieszkańców miasta z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
Nie ma zapisów, gabaryty (oprócz śmieci przemysłowych) będą przyjmowane w tym dniu w stałym miejscu - przy oczyszczalni ścieków (oś. Wrzosy), od godziny 9:00 do 18:00.