bo1

Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania)

 

  1. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
  2. „Świetlica dla Naszych Dzieci”.
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las".

Głosowanie rozpocznie się dnia 9 września i potrwa do dnia 30 września 2019 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 04.10.2019 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

bo3