Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie
z dnia 25 września 2019 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miasta Jordanowa bez głosowania w okręgu wyborczym nr
12

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr12utworzonym dla wyboru Rady Miasta Jordanowa w wyborach do Rady Miasta Jordanowa, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Miejska Komisja Wyborcza w Jordanowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr12głosowania w wyborach do Rady Miasta Jordanowa nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 1 KWW KRZYSZTOFA CIEŻAKA

1)    CIEŻAK Krzysztof Piotr

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie

Magdalena Karolina Łabędzka