Sejm i Senat 2023

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023 r.

Frekwencja na godzinę 17:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1186
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 671 (56,58%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1050
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 588 (56,00%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1206
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 737 (61,11%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 502
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 389 (57,57%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 3944
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 2285 (57,94%)

 

Frekwencja na godzinę 12:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1179
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 281 (23,83%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1049
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 239 (22,78%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1206
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 270 (22,39%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 493
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 107 (21,70%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 3927
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 897 (22,84%)

Postanowienie o zmianie składu komisji do pobrania w poniższym linku.

 

Postanowienie o zmianie składu komisji 28.09.2023.pdf(pdf, 379.54KB)

Informacja

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w mieście Jordanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 21 września 2023  r. o godz. 7,30  w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 4.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 13 września 2023roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Jordanów: ul. 3 Maja, Mickiewicza, Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Lawendowa, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Przemysłowa, Rapaczówka, Spacerowa, Spółdzielcza, Świętej Anny, Dziechciarza, Zacisze, Zagrody

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7,

34-240 Jordanów

2

Jordanów: ul. Piłsudskiego, Zakopiańska, Hajdówka, Malejowska, Nad Skawą

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7,

34-240 Jordanów

3

Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Generała Maczka, Komunalna, Leśna, Sosnowa, Szyszkowa, Widokowa, Osiedle Wrzosy

Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnychinwalida

4

Jordanów: ul. Banacha, Kolejowa, Jana Pawła II, Różana, Rynek, Słowackiego, Bł. Księdza Dańkowskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7,

34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ico

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Jordanowa najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej MALCZEWSKI