Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Informacje dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 roku

Frekwencja na godzinę 17:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1228
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 336 (27,36%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1071
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 280 (26,14%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1245
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 360 (28,92%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 486
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 131(26,95%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 4030
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1107 (27,47%)

 

 

Frekwencja na godzinę 12:00

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1
  1. Liczba uprawnionych: 1228
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 159 (12,95%)
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
  1. Liczba uprawnionych: 1071
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 129 (12,04%)
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
  1. Liczba uprawnionych: 1245
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 139 (11,16%)
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
  1. Liczba uprawnionych: 486
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 64 (13,17%)
 5. Razem - Miasto Jordanów
  1. Liczba uprawnionych: 4030
  2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 491 (12,18%)

Obwieszczenie OKW w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 do pobrania w załączniku.

Pobierz plik Kraków…(pdf, 152.30KB)

POSTANOWIENIE NR 872/2024
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 17 maja 2024 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 


Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II postanawia, co następuje:


§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu limanowskiego, powiatu nowotarskiego, powiatu suskiego, powiatu tatrzańskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 386 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
Piotr Borkowski

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w mieście Jordanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 /maja r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu II

 

Piotr Borkowski

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 9 maja 2024roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta Jordanowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Jordanów: ul. 3 Maja, Mickiewicza, Babiogórska, Batalionów Chłopskich, Borowikowa, Lawendowa, Przykiec, Skotnica, Słoneczna, Przemysłowa, Rapaczówka, Spacerowa, Spółdzielcza, Świętej Anny, Dziechciarza, Zacisze, Zagrody

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

2

Jordanów: ul. Piłsudskiego, Zakopiańska, Hajdówka, Malejowska,
Nad Skawą

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

3

Jordanów: ul. Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Spytka Jordana, Generała Maczka, Komunalna, Leśna, Sosnowa, Szyszkowa, Widokowa, Osiedle Wrzosy

Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

ikonka 

4

Jordanów: ul. Banacha, Kolejowa, Jana Pawła II, Różana, Rynek, Słowackiego, Bł. Księdza Dańkowskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 ikonka

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Jordanowa najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej MALCZEWSKI