Ogłoszenie

Dnia 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09.30 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się  XLVI Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 04.12.2023 r.